ProScan

Trainingen

Doelmatig inspecteren van gebouwelementen (gebaseerd op NEN 2767)

 

NEN 2767

Sinds september 2006 is NEN 2767 deel 1 officieel van kracht, waarin de conditiebepalingsmethodiek is omschreven.
Maar hoe dan? Wat kunt u daar allemaal mee? En waarom zou u dit doen?

 

NEN 2767 geeft een methode om de technische kwaliteit van bouw- en/of installatiedelen op een objectieve en eenduidige wijze vast te leggen. Onafhankelijk van de invloed op de bedrijfsvoering. De vastgelegde methode wordt conditiemeting genoemd. Het resultaat van de conditiemeting is de registratie van gebreken en kenmerken van gebreken (verwoord in NEN 2767 deel 2) die gekoppeld zijn aan een conditiescore. De conditiescore is dus geen ‘getal’ maar een objectieve aanduiding van de aangetroffen kwaliteit van een gebouwelement. De norm is van toepassing voor alle typen gebouwen en bouwwerken met bijbehorende installaties, conform de gegeven definities in het Bouwbesluit.

 

De methode bestaat feitelijk al veel langer en is bekend onder de Rgd (Rijksgebouwendienst) methode. Omdat er echter specifieke zaken in deze methode zaten die direct gerelateerd waren aan de situatie van de gebouwen van de Rijksoverheid, leende deze zich niet op alle onderdelen voor een brede toepassing. De kern, de conditiemeting zelf, is echter breed toepasbaar en leent zich uitstekend voor alle type gebouwen.

 

De training

Doelmatig inspecteren bestaat uit het inspecteren in de praktijk van een gebouw of van in bedrijf zijnde installatie.

De training bestaat uit 3 modules, te weten:

  1. theorie
  2. praktijk (met werkopdrachten)
  3. evaluatie (behandelen werkopdrachten)

Tijdens de theoriemodule komt NEN 2767 uitgebreid aan bod. Maar ook wordt gekeken hoe conditie in uw organisatie kan worden toegepast, hoe daar mee een link kan worden gelegd naar meerjaren onderhoudsplannen en dergelijke.

Tijdens de praktijkmodule gaan de deelnemers zelf diverse elementen daadwerkelijk inspecteren en tijdens de evaluatiemodule wordt het geïnspecteerde tijdens de praktijk uitgebreid behandeld.

 

De mogelijkheid bestaat om de evaluatiemodule af te sluiten met een toets om inzicht te krijgen in de verkregen kennis per deelnemer.

 

Waar?

De training wordt incompany gegeven.

U kunt ervoor kiezen de incompanytraining te laten verzorgen in een door u aangegeven locatie (waarbij wel representatieve voorzieningen ten behoeve van de inspectie aanwezig dienen te zijn) of de training bij ProScan onder te brengen, waarbij de theorie- en evaluatiedag bij ProScan zullen plaatsvinden en de praktijkdag bij de Rotterdamse Schouwburg zal plaatsvinden.

 

Wanneer?

De incompanytrainingen kunnen gedurende het gehele jaar plaatsvinden en de exacte data worden in overleg met u ingevuld.

 

Kostenopgave/Aanmelden

Voor nadere informatie, een prijsopgave of aanmelding voor de training kunt u gebruik maken van het contactformulier op deze site. Vul de gegevens in en vermeld in het tekstveld waar uw interesse naar uitgaat, welke informatie u wenst of voor welke training(module) u zich wilt aanmelden.

 

Na ontvangst van uw bericht zullen wij contact met u opnemen voor verdere afstemming. U kunt u natuurlijk ook telefonisch aanmelden.

 

Annuleren

Annuleren dient schriftelijk te geschieden. Annuleren tot de uiterlijke aanmeldingsdatum is kosteloos. Bij annulering daarna en tot drie weken voor aanvang van de training brengen wij een bedrag van € 75,- aan administratiekosten in rekening. Indien u binnen drie weken voor aanvang annuleert, berekenen wij het volledige bedrag.

 

Opmerking

Voor incompanytrainingen kunnen andere dan hierboven genoemde afspraken worden gemaakt.

 

Overige trainingen

Het is ook mogelijk bovengenoemde training geheel op uw organisatie aan te passen met een andere indeling van modules of de behandeling van aanvullende zaken. Voor meer informatie en de mogelijkheden kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

 

ProScan verzorgt tevens regelmatig andere open en incompanytrainingen. Enkele opleidingen die wij hierin verzorgen zijn:

  • Prestatiecontracten voor technische installaties
  • Implementatie NEN 3140

Neemt u contact met ons op voor meer informatie.