ProScan

Werktuigbouwkundige inspecties

Om besmetting met legionellabacteriën te voorkomen heeft de overheid regels gesteld ten aanzien van leidingwaterinstallaties. In de nieuwe Drinkwaterwet en Drinkwaterbesluit die per 1 juli 2011 van kracht zijn geworden, zijn de regels voor legionellapreventie veranderd. De belangrijkste wijzigingen met betrekking tot legionellapreventie hebben betrekking op de verplichte toepassing van BRL 6010, prioritaire groepen, de meldingsplicht en de toepassing van alternatieve technieken.

Het is voor eigenaren van bepaalde risicovolle collectieve leidingwaterinstallaties verplicht om:

 • een risicoanalyse uit te voeren;
 • zo nodig een beheersplan op te stellen;
 • periodieke metingen op legionella uit te laten voeren;
 • maatregelen te nemen om de gezondheidsrisico’s van legionella bacteriën te voorkomen.

Dit geldt voor de zogenaamde prioritaire instellingen, en dat zijn:

 • ziekenhuizen;
 • verblijfsaccommodaties zoals hotels en bed & breakfast locaties;
 • truckstops;
 • tankstations met douchegelegenheden;
 • asielzoekerscentra;
 • kampeerterreinen;
 • zorginstellingen;
 • zwem- en badinrichtingen;
 • penitentiaire inrichtingen;
 • jachthavens.

Voor eigenaren van niet prioritaire instellingen blijft wel de verplichting bestaan om te zorgen dat het ter beschikking gestelde water deugdelijk is en geen gevaar oplevert voor de gezondheid (de zorgplicht).

 

Het is daarom raadzaam bij deze niet prioritaire instellingen een beperkte risicoanalyse uit te voeren en waar nodig een beheersplan op te stellen in combinatie met watermonsternames op de aanwezigheid van legionella.

 

Waarom? De legionellabacterie kan een ernstige longontsteking, de veteranenziekte, veroorzaken indien kleine druppeltjes water (aërosolen) met legionella, die door verneveling van water in de lucht kunnen komen, worden ingeademd, bijvoorbeeld tijdens het douchen. Ieder jaar lopen honderden mensen een besmetting op waarvan er enkele tientallen overlijden.

 

ProScan heeft ruime ervaring met (periodieke) legionella inspecties, de diverse risicoanalyses alsmede met het opstellen van beheersmaatregelen. Wij zijn op de hoogte van de laatste stand van zaken, wetgeving, en onze inspecteurs hebben een opleiding genoten tot legionellapreventie-adviseur conform BRL 6010.