ProScan

Meerjarenonderhoudsplan

De effectiviteit van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden wordt enorm vergroot indien deze werkzaamheden tijdig en planmatig worden uitgevoerd. Conditiemeting volgens NEN 2767 vormt de basis. Voor gebouwen met tal van elektrische en werktuigbouwkundige installaties, alsmede bouwkundige elementen is een doelmatig meerjarenonderhoudsplan essentieel voor de continuïteit van bedrijfsprocessen. Het belang van een objectieve conditiemeting en ook registratie en rapportage is dus van groot belang.

 

Een goed meerjarenonderhoudsplan begint dan ook met een gedegen inventarisatie van uw bouw- en/of installatiedelen. En reeds daar (of eigenlijk daarvoor al) begint uw onderhoudsbeleid. Want een goede inventarisatie is niet afhankelijk van de detaillering van deze, maar van uw wens en de wijze waarop u het meerjarenonderhoudsplan zult gebruiken.

 

Vervolgens worden activiteiten opgenomen op basis van de aanwezige conditie in relatie tot de gewenste conditie. Niet op basis van gevoel, maar duidelijk onderlegd. En als uiteindelijk is bepaald welke activiteiten in welk jaar dienen plaats te vinden, kunnen daarvoor ook de bijbehorende kosten worden bepaald. ProScan beschikt over alle middelen en kennis om voor u een goed meerjarenonderhoudsplan op te stellen.

 

Onze jarenlange ervaring stelt ons in staat voor u op een juiste wijze de conditie van uw bouw- en installatiedelen te bepalen, de daaruit voortvloeiende activiteiten eenduidig uiteen te zetten, alsmede deze van de kosten te voorzien.