ProScan

Elektrotechnische installaties

NEN 1010 en NEN 3140 inspecties
Hoewel de NEN 3140 alleen in de Mijnwet is aangewezen (en voor nieuwe installaties in de NEN 1010), wordt waarborging van de veiligheid in de Arbo geregeld. De bundel Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties bevat de teksten van de Europese norm NEN EN 50110 en de Nederlandse aanvulling NEN 3140. In de beleidsregel bij het Arbobesluit zijn de relevante elektrotechnische normen aangegeven. Indien de genoemde normen voor de elektrische installatie zijn toegepast, is voldaan aan de verplichtingen van het Arbobesluit. Onder andere NEN-EN 50110 en de NEN 3140 worden in deze beleidsregel genoemd.

 

Op die grond wordt de NEN 3140 als richtlijn gezien ter waarborging van de veiligheid.

Maar waarborging conform normen of niet, u hecht aan een veilige elektrische installatie. U wilt, voordat er eventuele ongelukken gebeuren, risico’s in kaart hebben gebracht.

 

Door deskundige inspecteurs kan een grondige inspectie van uw elektrische installaties uitgevoerd, geheel overeenkomstig uw wens. Van de inspectie wordt een leesbaar rapport opgesteld, zodat u alle bevindingen duidelijk terug kunt vinden. En al onze bevindingen gaan vergezeld van een kort advies op welke wijze eventuele gebreken kunnen worden verhopen.

 

Thermografisch onderzoek
Als aanvulling op een NEN 3140 inspectie, kan een thermografisch onderzoek worden uitgevoerd. Wanneer we een beeld vormen van de objecten om ons heen en daarbij uitsluitend kijken naar de temperatuur, dan krijgen we een zogenaamd warmtebeeld. We spreken dan van thermografie.

Met name voor elektrische, maar natuurlijk ook andere installaties, is een aanvullend thermografisch onderzoek een goede methodiek om alle (verborgen) gebreken in kaart te brengen. Een dergelijk onderzoek is ook uitermate geschikt om preventief onvolkomenheden van uw (elektrische) installatie op te merken. Alleen dit geeft u de mogelijkheid dergelijke gebreken te verhelpen voordat er schade door wordt berokkend en misschien wel belangrijker, voordat dit daadwerkelijk gevaarlijk wordt voor de gebruikers van uw installaties.

 

Thermografisch onderzoek gecombineerd met een NEN 3140 inspectie is dan ook een perfecte keuring van uw elektrische installatie. Alle verborgen gebreken en mogelijk brandgevaarlijke situaties worden vastgelegd in een rapportage met daarbij weergegeven de geadviseerde verbeteringen.

 

Inspecties bliksembeveiligingsinstallaties
Bliksembeveiligingsinstallaties dienen ter voorkoming van schade aan uw gebouw ten gevolge van blikseminslag. En dus indirect ook voor de veiligheid van de gebruikers.

 

Het is van belang (alsook voorgeschreven) deze installatie regelmatig te inspecteren. Want een bliksembeveiligingsinstallatie is nu net zo’n installatie die slechts zelden wordt ‘gebruikt’ en als dat dan een keer gebeurt, wilt u er niet pas dan achter komen dat de installatie niet goed functioneert.

Door een inspectie uit te voeren conform NEN 1014, hebt u de functionaliteit van deze installatie inzichtelijk. Eventuele tekortkomingen worden aan u gerapporteerd en aan de hand daarvan kunt u acties ondernemen om tot een optimale bliksembeveiligingsinstallatie te komen.