ProScan

Conditiebepaling

De oorsprong van conditiebepaling is terug te vinden in Engeland, alwaar de Housing Condition Surveys is ontwikkeld. Een inspectiemethodiek om de kwaliteit van woningen eenduidig vast te leggen. Door het Ministerie van VROM is deze inspectiemethodiek verder ontwikkeld in de Kwalitatieve Woningregistratie. In 2002 hebben de Rijksgebouwendienst en NEN het initiatief genomen tot het opstellen van een norm. In september 2006 is hierdoor de definitieve NEN 2767 ontstaan.

 

De NEN 2767 deel 1 “Conditiemeting van bouw- en installatiedelen” geeft een methode weer om de conditie van bouw- en installatiedelen op objectieve en eenduidige wijze vast te leggen. Een belangrijk onderdeel van deze methodiek vormen de standaard gebrekenlijsten welke zich bevinden in deel 2.

De NEN 2767 heeft samengevat de volgende doelstellingen:

  • Zorgt voor een uniforme conditiescore
  • Geeft helderheid over gebreken en de bijbehorende gebrekenparameters belang, omvang en intensiteit
  • Geeft inzicht in de prioriteitsstelling
  • Als toetsingsmiddel en sturingselement

Op basis van deze norm heeft u onder andere:

  • Een zuivere technische invalshoek om een kwalitatief oordeel te geven over uw bouw- en installatiedelen
  • Een hulpmiddel om de gewenste kwaliteit van uw bouw- en/of installatiedelen te omschrijven
  • Een hulpmiddel om het onderhoud aan uw bouw- en installatiedelen aan te besteden en het uitgevoerde onderhoud te controleren
  • Een hulpmiddel om op puur technische basis een meerjaren onderhoudsplan voor uw bouw- en/of installatiedelen op te stellen

Hoewel ProScan al vanaf oprichting op diverse vlakken met conditiebepaling werkt, hanteren wij sinds 2007 deze methodiek conform NEN 2767 bij het uitvoeren van gebouw inspecties en verzorgen wij voor externe bedrijven trainingen tot doelmatig inspecteren voor medewerkers die in de dagelijkse praktijk de staat van het onderhoud moeten beoordelen.

 

Of u nu uw bouwkundige voorzieningen of uw technische installaties wilt laten beoordelen, ProScan heeft de kennis in huis u hiermee van dienst te zijn. Afhankelijk van uw wens ontvangt u een rapportage waarin opgenomen de geïnspecteerde bouw- en installatiedelen, de aanwezige conditie, een advies over een mogelijk gewenste opwaardering van de installaties indien de conditie van deze slechter is dan gewenst, een beoordeling van de conditie in relatie tot de te verwachten conditie op basis van de leeftijd van het betreffende element, et cetera.