ProScan

Renovatie en nieuwbouwprojecten

Uw organisatie is voortdurend in beweging. Deze beweging vraagt op bepaalde momenten aanpassingen van de faciliteiten in huisvesting die u biedt.Maar niet alleen door bewegingen binnen uw organisatie, ook door bewegingen van buitenaf kan het voorkomen dat aanpassingen van de faciliteiten in huisvesting gewenst zijn. Denk bijvoorbeeld aan onze zorg voor het milieu of de veiligheid van uw gebruikers.

 

Als gevolg daarvan, kan het voorkomen dat u uw huidige technische installaties wilt vervangen, aanpassingen moet doen op basis van nieuwe inzichten of mogelijk gaat verhuizen naar een geheel nieuw pand.

 

De aan te passen of nieuwe installaties moeten geheel voldoen aan de wensen van de gebruikers, de eisen van hun toepassing alsook aan de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Dit allemaal in een wereld die voortdurend wijzigt, waar de technologie zich snel ontwikkelt, waar we soms door de bomen het bos niet meer zien.

 

Dat vraagt om een adviseur die voor u het overzicht bewaart. Een adviseur die u kan adviseren in de mogelijkheden, die kortom uw rechter hand kan zijn.

Overzichtelijk kan met u een traject worden doorlopen, dat kan bestaan uit:

  • Het inventariseren van de uitgangspunten
  • Het opstellen van een voorlopig ontwerp
  • Het opstellen van een definitief ontwerp
  • Het maken van kostenraming(en) van de ontwerpen
  • Het maken van een directiebegroting
  • Het opstellen van een bestek
  • Het aanbesteden van het bestek
  • De beoordeling van de inschrijvingen en het doen van een gunning
  • De uitvoering van de bestekswerkzaamheden
  • De oplevering

ProScan beschikt over deskundige medewerkers die u bij een of alle van deze fasen kunnen assisteren.