ProScan

Disclaimer

Disclaimer e-mail (Nederlands)

Dit bericht (inclusief eventuele bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en zij die gerechtigd zijn daarvan kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, en wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen.

ProScan BV is niet aansprakelijk voor de onjuiste en onvolledige overdracht van de informatie in dit bericht noch voor mogelijke vertraging in de ontvangst van dit bericht of schade aan uw systeem als gevolg van dit bericht. ProScan BV staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven noch dat dit bericht vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

 

Disclaimer e-mail (English)

This message (including any attachments) is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful, and kindly requested to inform the sender immediately and destroy copies thereof.

ProScan BV shall not be liable for the improper or incomplete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt or damage to your system. ProScan BV does not guarantee that the integrity of this communication has been maintained nor that this communication is free of viruses, interceptions or interference.

 

Disclaimer website

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. ProScan BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van ProScan BV komen.

ProScan BV heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website,  zijn niet door ProScan BV gecontroleerd of goedgekeurd. ProScan BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

Met deze website in bovenstaande tekst wordt bedoeld de website die u nu bezoekt alsmede alle onderliggende (website) pagina’s.

Door verder te kijken en/of gebruik te maken van deze website, verklaart u kennis te hebben genomen van bovenstaande disclaimer en akkoord te zijn met de daarin genoemde voorbehouden.

 

Privacy statement

Dit Privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers en klanten van de website, diensten of producten van ProScan BV. Het volledige Privacy statement kunt u bekijken in deze PDF.

Indien u vragen heeft over dit privacy statement, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of via info@proscan.nl.